Responsive Ad Slot

ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವ್ಯಾಪಾರ

ವ್ಯಾಪಾರ

ಹಣಕಾಸು

ಹಣಕಾಸು

ಖರೀದಿ

ಖರೀದಿ

ಭಾಗಗಳು - ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಲವು  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಧ ಭಾಗ

ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು  ಸಮ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎಂದರೆ ಎರಡನೇಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಂದರೆ 1/2 ಅಥವಾ 50% ಪಾಲು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲು ಭಾಗ

ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಂದರೆ 1/4 ಅಥವಾ 25% ಪಾಲು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆಗೆದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇಯ ಮೂರು ಭಾಗ. ಅಂದರೆ 3/4 ಅಥವಾ 75% ಪಾಲು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು


ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 4 ಸಮನಾದ ಭಾಗ ಮಾಡಿ  ಅದರಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಲು ಭಾಗ, ಎರಡು ಭಾಗ  ಅರ್ಧ ಭಾಗ,  ಮುರು ಭಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ  ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ  ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲು ಭಾಗ - 1/4

ಅರ್ಧ ಭಾಗ - 2/4 = 1/2

ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ - 3/4

ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ - 4/4 = 1

ಮೇಲೆ   ಒಂದು  ಆಯತಾಕಾರದ ಭಾಗ ಮಾಡುವದನ್ನು   ನೋಡಿದಿರಿ.  ಈಗ  ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್  ಭಾಗ ಮಾಡಿ  ನೋಡೋಣ.

ವೃತ್ತದ ಭಾಗ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ಒಬ್ಬ ಕಾಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ  ಅರ್ಧ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದೋಸೆ ಕೇಳಿದರೆ  ಈ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ  ದೋಸೆ ಚೂರು ಎಂದು  ಭಾವಿಸಿ.

ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು, ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಎಂದರೆ?

 ಈ ಲೇಖನ ಜುಲೈ ೧೭ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಸ್ಮಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೀ ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು.

ಹೋಲಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕುಗಳು

ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯ ಅಥವಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ನಿಂತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ.

 • ಎಡ 
 • ಬಲ 
 • ಮುಂದೆ 
 • ಹಿಂದೆ 
 • ಮೇಲೆ 
 • ಕೆಳಗೆ

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ.

ಕನ್ನಡಇಂಗ್ಲೀಷ್ಸಂಸ್ಕೃತ
ಎಡಲೆಫ್ಟ್ವಾಮ / ಉತ್ತರ
ಬಲರೈಟ್ದಕ್ಷಿಣ
ಮುಂದೆಫ್ರಂಟ್ಪುರ
ಹಿಂದೆಬ್ಯಾಕ್ಪೃಷ್ಟ
ಮೇಲೆಅಪ್ಉಪರಿ
ಕೆಳಗೆಡೌನ್ಅಧಃ

ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು / ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಲಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ

 ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ಮುಂಭಾಗ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ, ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗದು.

ಭೂಮಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ

ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಭೂಮಿಯ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಆದರೆ ಕಂಪಾಸ್ ದಿಕ್ಕು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ. 

ಉದಾಹರಣೆ: ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನುವದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಒಂದೇ.

ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ, ಆಜು-ಬಾಜೂ ಅಥವಾ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ.

ಮೂಲ ಲೇಖನ ಜುಲೈ ೧೯ ೨೦೧೮ ರಂದು ಬಾಲವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.

ದಿಕ್ಕುಗಳು

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ತಿರುಗಾಟ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ.

ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ರಾಕೆಟ್, ಉಪಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. 

ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುದು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ!  ಕೆಲವರು ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಇದೆಯೆಂದು ಅದರ ತೀರಾ ಅಂಚಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟೊಂಯ್... ಎಂದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಕೂಡಾ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು!

ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ, ಮುಳುಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಹೆಸರು.

ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಲೆದಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗದ ಗುರುತು, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ.

ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು?

ಸೂರ್ಯ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಉದಯ ಆಗುವ  ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂಡಣ (ಮೂಡಲ) ಎಂದು ಕರೆದ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ / ಪಡುವಣ (ಪಡುವಲ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ.

ಉಳಿದ ಎರಡು ಲಂಬವಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಉತ್ತರ (ಬಡಗಣ) ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ (ತೆಂಕಣ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 

ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು 
 • ಉತ್ತರ (ಬಡಗಣ / ಬಡಗಲು)
 • ದಕ್ಷಿಣ (ತೆಂಕಣ / ತೆಂಕು)
 • ಪೂರ್ವ (ಮೂಡಣ / ಮೂಡಲು)
 • ಪಶ್ಚಿಮ (ಪಡುವಣ / ಪಡುವಲು)

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತರೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.


ಭೂಮಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಹಾಗು ಪಶ್ಚಿಮ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವವಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಸ್ತಮಿಸುವೆ ದಿಕ್ಕು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ದಿಕ್ಕು ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಯುವ್ಯ, ಈಶಾನ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಇವು ಅಂತರ್ ದಿಕ್ಕು ಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಂಪಾಸ್ ಸಾಧನ


ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಪಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಿಯು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್‌ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಚುಂಬಕದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪಾಸ್ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪಾಸ್  ಮೇಲಿನ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಗುರುತನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬಹುದು.

ಕಂಪಾಸ್ ಸಾಧನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ನ ಸ್ಥಾನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಲಸೆಯ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಗುರುತು ಬಳಸಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಮೋಡಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದ್ವೀಪಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಗುರುತು ಆಧರಿಸಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಯಣ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಈ ಕಂಪಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹಾನ್ ವಂಶ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು ಬಳಸಿ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  ತಿರುಗಾಟದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ೧೧ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ! ಅಂದಾಜು ೯೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಗ್ ವಂಶ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು 

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿಕ್ಕುಗಳು 10. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬ ದಿಕ್ ಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕುಬೇರ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಮ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವರುಣ, ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಈಶನ, ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ, ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವಾಯು, ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ರ್ತಿ, ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕೆಳಗೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು.

ಅಂತರ್ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರು ಆಯಾ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಅಂತರ್ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು

ಇನ್ನು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪದಗಳಿದ್ದು ಆದರೆ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪಡುವ, ಮೂಡ, ಬಡಗ ಮತ್ತು ತೆಂಕ ಇವು ದಿಕ್ಕು ಸೂಚಕ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ  ಪಡುವಣ, ಮೂಡಣ, ಬಡಗಣ, ತೆಂಕಣ ಎನ್ನುವದು ರೂಡಿ. 

ಮೂಡಣ / ಮೂಡಲು ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವ, ಪಡುವಣ / ಪಡುವಲು ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ, ಬಡಗಣ / ಬಡಗಲು ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ, ತೆಂಕಣ / ತೆಂಕು ಎಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೮ ರಂದು ಬಾಲವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದರು.


ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಎಂದರೇನು?

ನೀವು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸ ಬೇಕು ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. 

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ, ಸಾಲ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುವದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೆಂಚರ್ ಕೆಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನೀಡಿ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುವದು.

ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫೌಂಡರ್ ಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆಯದೇ ತಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ (ಉಳಿತಾಯ) ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ  ನಡೆಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಬಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜನರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವು ಬಾಹ್ಯ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಉದ್ಯಮಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ಸಾಲಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಇತರ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರವು ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಇತಿಹಾಸ

"ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್" ಎಂಬ ಪದವು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. 

ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ವಿಧಾನವು ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ವಿಧಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಟಾರಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ ಇ. ಚೀಸ್‌ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನೋಲನ್ ಬುಶ್ನೆಲ್. 

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬುಶ್ನೆಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು. 

ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಧಾನದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು 1990 ಮತ್ತು 2000 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಟ್-ಕಾಮ್ ಬೂಮ್‌ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. MailChimp, Shutterstock ಮತ್ತು Basecamp ನಂತಹ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದವು.

ಇಂದು, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನುಕೂಲಗಳು

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವು ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು .
 • ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದು.
 • ನೀವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನೀವು ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು .

ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದರೂ, ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹಲವಾರು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ:

ಸೀಮಿತ ನಿಧಿ: ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ಹಣ. ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವು ಸೀಮಿತ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು: ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ, ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯ: ಉದ್ಯಮಿಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ: ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ತಂತ್ರಗಳು


ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವುದು, ಬದಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಶೂಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು: ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ತೆರೆದ ಮೂಲ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸ್ವತಂತ್ರೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು: ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು: ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೌಡ್‌ಫಂಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ವಿನಿಮಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಏಂಜೆಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು : ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸದೆ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪೂರಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು: ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ವ್ಯವಹಾರವು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾದ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮಿಷನ್, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ತದನಂತರ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಗುರುತನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ: ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ, ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ: ಗ್ರಾಹಕರು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಚಿಂತನೆಯ ನಾಯಕರನ್ನು ತಲುಪಿ.

ಎಸ್‌ಇಒಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಜ್ ಮಾಡಿ: ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ (ಎಸ್‌ಇಒ) ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಿರಿ: ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ . ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು Google Analytics ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬಾಹ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಗದು ಹರಿವು ರಾಜನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ: ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ: ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವು ಸವಾಲಿನ ಆದರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇವೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ನಿರಂತರತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಬಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ

ಪೀಠಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ ರೋಡಿನ ವೈಭವೋಪೇತ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬೆಳಕು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತಕರ ಸಂಗೀತ, ಮೂಗಿಗೆ ಸುವಾಸಿತ ಹುರಿದ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳ ಘಮಲು! ಆಹಾ!!

ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಜನ ಗಿರಾಕಿಗಳು  ಕುಳಿತಿರಬಹುದು.  ಯಾರಿಗೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರೇ!

ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಥರಾವರಿ ಪೇಯಗಳು ಇವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ.

ಕೆಲವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಚಿಂತೆ. ಆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹಲವರು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅದೆಂತದೋ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ.  ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ ಹಾಗಿದೆ.

ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ಎಲ್ಲಾ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯ ಭಾವನೆ, ಅನುಭವ ಏಕಿಲ್ಲ?

ನಾವು ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಗಿನ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

ಸಾದಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯಗಿಂತ  ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. 

ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಹೈಎಂಡ್ ಅಂಡ್ರಾಯಿಡ್ ಫೋನ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕ್ರೊಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಿಗಿಂತ ಬರಿ ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಇರುವವನೇ ಸುಖಿ ಆಗಿಬಹುದು. ಇವು ಕೇವಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ.

ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷುರಿ ವಸ್ತು ಆ ಸುಖದ ಭಾವನೆ ನೀಡದು. ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

ಬನ್ನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ನಾನು ಓದಿದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. 

ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇಜಾನ್ ಆಪ್ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಥಟ್ಟನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಅದುವೇ "ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ"!!

ಶುಭ್ರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಒಂತರಾ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ ಮೂಡಿಸಿತು

ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ ನಂಬಬಾರದು? ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಮೂಡಿತು. 

ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇತಾಳ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಸಹಸ್ರ ಹೋಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೀತು ಅನ್ನಿಸ ತೊಡಗಿತು.

ತತಕ್ಷಣ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓದಲು  ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಆವರಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆಲೋಚನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಕನಸುಗಳ ಕಥೆ ಏನು? 

ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಅಂತ‌: ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು? 

ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬರಿ ೧೬೭ ಪುಟದ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ೧೭ ಪಾಠಗಳು ಪುಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಸರಳವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಕೊನೆ ತನಕ ಓದಿ.

ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆದ ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣ ಆದೀತು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ ಆಘಾತ? 

ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. 

ಅದಕ್ಕಾಗೇ ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರು (ಪೂರ್ವಜರು)  ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವಾ?

ಈ ಚಿಂತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹಲವು ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

"ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ" ಇದು ಜೋಸೆಫ್ ನಗುವೆನ್ ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ.

ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೋಸೆಫ  ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಝೆನ್ ಕಥೆ ಕೂಡ ಬಳಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕೇವಲ ಭಾವಾರ್ಥದ ಸಾರವೇ ಹೊರತು ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ!

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒದ್ದಾಟ

ನಿಮಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ.ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ?

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ಅಸಹನೆ, ಅಳು, ದುಃಖ, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಟ ಅನ್ನಿಸ್ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 

ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಟ ಎಂದರೆ ಕೊರಗು, ಚಿಂತೆ, ವ್ಯಥೆ, ಕಳವಳ, ಮರುಗು. ನಾಮ ಹಲವು ನೋವು ಒಂದೇ!

ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒದ್ದಾಟ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರ ಸಾಹಸ ಬೇಕು. 

ಈ ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಇದ್ದರೂ ಬೇಡ! ತಲೆ ಭಾರ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರವಾ? ಅಥವಾ ನಾವೇ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವದಾ? 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ.

ಬುದ್ದನ ಎರಡು ಬಾಣದ ಕಥೆ

ಮಾನಸಿಕ ನೋವಿನ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ, ಕೊರಗುವದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಗೌತಮ ಬುದ್ದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದುರ್ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಎರಡು ಬಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಂಯ್… ಎಂದು ಹಾರಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಅದು ಆಪ್ತರ ಅಗಲಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಇರುವ ಕೆಲಸ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೊಮೋಶನ್, ಅಪಘಾತ, ವಿಫಲತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವು.

ಮೊದಲ ಬಾಣ ಭೌತಿಕ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಆಗಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ .ಇದು ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರೆಹ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಬಾಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ನೋವು ಅಪಾರ ಅಸಹನೀಯ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪ, ಅಳು, ಹತಾಶೆ, ನಿರಾಸೆ ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ.

ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಣದ ಮೂಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ!!

ಮೊದಲ ಭೌತಿಕ ಬಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ತರ ಈ ಎರಡನೇ ಬಾಣ. ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವದು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.

ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ! 

ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬೇರೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕೂಡಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ!

ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಿಜ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇವೆ!!

ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಆರಂಭ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಳೆಯ ಅನುಭವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನೂರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದು ಕೊಂಡರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಆನೆ ಭಾರ ಆನೆಗೆ, ಇರುವೆ ಭಾರ ಇರುವೆಗೆ! 

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರಸಗುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜಾಮೂನ್! ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಕಂಡರೆ ವಾಂತಿ ಬರುವದೊಂದೆ ಬಾಕಿ. 

ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ವಿಚಾರ. 

ಇನ್ನು ಮಧು ಮೇಹ ಉಳ್ಳವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಲ. 

ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಬಹುದು. 

ಹಲವರು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವದು! 

ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯ ಮೂಲ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರವರ ಇಷ್ಟ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾದರೆ? ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗದು.

ಇನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇರುವ ಬದಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಂತೆ ಬದುಕಲು ಬಿಟ್ಟರೆ? ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸನಿಹ ಕೂಡಾ ಬರದು!

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನುವದು ಸಹಜ ಅನ್ನುವದನ್ನು ಅರಿತಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. 

ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ, ನೆಂಟರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮನಸ್ತಾಪ ಟುಸ್ ಎಂದು ಮಾಯ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ಈ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿರಸಕ್ಕೆ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾರಣ.

ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹೊರತೂ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಂದ ಅಲ್ಲ! ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕೀತು.

ಹಾಗಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಹಾಗೆ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಕದೀತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ ಬೇಡಿ!!

ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಆರಂಭ?

ವಾಸ್ತವ ಎಂದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಯೋಚನೆ, ವಿವರಣೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವರು ನಾವೇ!

ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ  ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬರದು. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ನೋವು, ಒದ್ದಾಟಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. 

ನಾವು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕರ ಕ್ಷಣ ಆರಂಭ!

ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಗೊಳಿಸಿ.

ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?

ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ, ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಗುಡ್ಡ, ವಿಷದ ಗಿಡಗಳು, ಕೀಟ, ಸರ್ಪ, ರೋಗ ಒಂದೇ ಎರಡೇ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಏಮಾರಿದರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದರೂ ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚುವ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು.

ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗಲೂ ಕೂಡಾ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹಿಂದೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಗದು ಆದರೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ

ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ ಇವೆರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳೇ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 

ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ(ಪಾಸಿಟಿವ್), ಸೃಜನಾತ್ಮಕ(ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್), ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡಾ ಹುಟ್ಟ ಬಹುದು.

ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಋಣಾತ್ಮಕ(ನೆಗಟಿವ್), ನಾಶಕಾರಿ, ಭಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಮಾರಿದರೆ ಸರ್ವ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚಿಂತನೆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಚಿಂತೆಯ ಕಡೆಗಲ್ಲ.

ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬುವ ನೆಂಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಬೇಕು. 

ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ

ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬೇಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ.

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸಿ. ಬರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.

ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗುರಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗುರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರುವ ಗುರಿಗಳು. 

ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಶನ್ ಅಥವಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಚಿಂತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 

ಆಗ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಿ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತರ್ಕ ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ / ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನೀಡುತ್ತೇ ಹೊರತು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗದು.

ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಗುರಿ ಬರೀ ನೋವಿನ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವದರಲ್ಲಿ, ತೀರಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವದರಲ್ಲಿ  ಸುಖ ಇಲ್ಲ.

ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕೆಲಸ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತನಗೆ ಏನೋ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಚೀಲದ ತುಂಬಾ ಹಣ ಮೊದಲಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇರುವದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡಿ.

ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗದು.

ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ

ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪಿಯಾನದಲ್ಲಿ 88 ಕೀಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕೀಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕೀಲಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನುಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ. ಆ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಈ ಪಕ್ಷ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ಕೂಡ. ಒಂದು ಸಿದ್ದಾಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ.

ತಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿರಿ ಕಿರಿ, ಉದ್ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣ

ಈ ಋಣಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೀವಿಯೋ ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಋಣಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ.

ಕಡಿಮೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ತುಂಬಲು ಜಾಗ ಇರದು. ಅದು ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರದು.

ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವೇ ವಾಸ್ತವ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ.

ಟಿವಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಹಿಂಸೆ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಜಗಳ, ಕೂಗಾಟ, ತೆಗಳುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ದೂರಕ್ಕೆ ದೂಡಿ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಮೂಡಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ, ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಓದಬೇಡಿ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು / ದುಃಖ ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿರಲಿ.

ನಮ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಕಾರನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಾ ಗಿಯರ್, ಕ್ಲಚ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಎಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಒತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ರೂಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ / ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? 

ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ! ಭಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡಾ ಸುಳಿಯದು! ಅದುವೇ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿ!!

ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯ ಮಾಡದಿರುವ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. 

ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. 

ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತ: ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅನವಶ್ಯಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಇದೆ. ಅದುವೇ ಭಯ! 

ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ಓಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಳಜಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವದು ಜಾಣತನ.ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಎಐ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಉದಾ, ಸನ್ನಿವೇಶ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಕೊನೆ ಮಾತು

ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ ಮರುಕ್ಷಣ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗನ್ನಿಸಿತು ನಮಗ ತಿಳಿಸುವದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ!

ಏರುತ್ತಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದು ಹೇಗೆ?

ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ತಾ ಇದೆ. 

ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಬಲ್ಬ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಕ್ರಮೇಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. 

ಒರಳು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಚಿಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, ಡಿಶ್ ವಾಶರ್, ಗೀಸರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ / ಏಸಿ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. 

ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಹೊಗೆ ಚಿಮಣಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಮಶೀನ್ ಒಂದೇ ಎರಡೇ.

ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ / ಕಾರು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಆಗಿರೋ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬರೆ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 

ವಿಸ್ಮಯಪುರಿಯ ಓದುಗ ಮಹಾಶಯರೇ ನೀವು ಕಿಂಚಿತ್ ಹೆದರಬೇಡಿ! ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕೂರುವದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಜಾಣತನ! ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ಇರುವ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವದು ಖಚಿತ.

ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಅನುಕೂಲ.

ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಕಣಪ್ಪಾ ಅಂತಾ ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗ್ತಾ ಇದೀರಾ. ೨೦೦ ಯುನಿಟ್ ದಾಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡಾ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೇಖನ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ! ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ!!

ಬನ್ನಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಕಚೇರಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡಾ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ?

ಉಳಿತಾಯದ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅರಿಯೋಣ. ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರುವದು ಇಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಿಯಮ. ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಕಾರಣ ೧: ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಖರ್ಚು

ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳು ಬೇಕು. 

ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಹೊಸ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗಾಧ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲವು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಂಧನ ಬೇಕು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡಾ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರಣ ೨: ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಮನೆಗಳಿಂದ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ.

ಕಾರಣ ೩: ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ

ಸೋಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ  ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಪೂರೈಸುವದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ.

ಕಾರಣ ೪: ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಗಳು


ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುವಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾತರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂಡಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಲು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳ ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಾರಣ ೫: ಇನ್ನುಳಿದ ಫೀ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೀ ಗಳು, ಸರಕಾರದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಉಳಿದ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹೊರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ.

ಕಾರಣ ೬: ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕದ್ದು ಬಳಸುವದು ಸಹ ಇದೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳು

ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ ನಿಜ. ಹಾಗಂತ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

೧. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ.

ಅದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ತಂತಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹೀರಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ತಂತಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತಿತ್ತು. 

ನಮ್ಮ ಹಣ ಕೂಡಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕರ.

ಆಗ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಎಫ್ ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳು. ಇವೆರಡೂ ಬೆಳಕಿನ ಲೋಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು! ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ / ಅಂಗಡಿ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ತಂತಿ ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಮೊದಲು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ! ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಿಗೆ ೭ ಅಥವಾ ೯ ವ್ಯಾಟಿನ ಬಲ್ಬ್ ಸಾಕು. ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಬಳಸುವ ಕಡೆ ೩ ಅಥವಾ ಐದು ವ್ಯಾಟಿನ ಬಲ್ಬ್ ಕೂಡಾ ಸಾಕು. ಹಾಲ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ೩೬ ವ್ಯಾಟಿನ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಹಾಲಿಗೆ ೧೮ ವ್ಯಾಟಿಂದೂ ಸಾಕು. ಒಂದೆರಡು ಬಲ್ಬ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಓದಲು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಇರುವ ಜಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಟೇಬಲ್ ಇಡಿ.

೨. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಬಳಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

೩. ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ


ಇಡೀ ರೂಂ ಅನ್ನು ಬೆಳಗುವದರ ಬದಲು ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಓದುವ ಬರೆಯುವ ಜಾಗ, ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅಂತಾ ಚಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವದು. ಉಳಿದ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳಕು ಸಾಕು.

೪. ರೂಂ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ

ಕೋಣೆ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವದನ್ನು ರೂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.

೫. ಚಲನೆ ಆಧಾರಿತ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ

ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದೀಪ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀಪಗಳು ಉರಿದು ಆಮೇಲೆ ತಂತಾನೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

೬. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ / ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಉರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡ ಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಂತಾನೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ.

ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಗಳ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ

೧. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ


ಫ್ರಿಜ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿ. ಉತ್ತಮ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು. 

ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ೭ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಸಾಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕು ಎಂದು ೧೫ ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಖರೀದಿಸದಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ವಾ?

೨. ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ

ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ / ಮೊಬೈಲ್ / ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಗೀಸರ್ ಕೂಡಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿರಬೇಡಿ. ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸೀರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೀಸರ್  ಬಳಸಿ.

೩. ಎಸಿಯ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.

ಎಸಿಯ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. 24 ರಿಂದ 26 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಉತ್ತಮ. ಎಸಿ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

೪. ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ

ಎಂದೂ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ. ಆಗ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

೧. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಸಿ ಬಳಸಿ

ಏಸಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.

೨. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಬಳಸಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊಬೈಲಿನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಬೇಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆನ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.  ಆ ಸಮಯದ ನಂತರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ.

೩. ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬಳಸಿ

ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬಳಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವದು ಮರೆತು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.

೪. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಬಳಸಿ

ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವ ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವದು

೧. ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ


ಸೋಲಾರ್ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

೨. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹೀರುತ್ತವೆ.

೩. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ

ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ನೀರು ತುಂಬಲು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು.

ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ತಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

೧. ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಬಳಸಿ

ಇಡೀ ದಿನ ಎಸಿ ಬಳಸುವದರ ಬದಲು ಹೊರಗಡೆ ತಂಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಳಿ ಬಳಸಿ.

೨. ಏಸಿ ಬದಲು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ


ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಏಸಿ ನೇ ಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡಾ ಸಾಕು. 

೩. ಏಸಿ ಬಳಸುವಾಗ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ

ಏಸಿ ಬಳಸುವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬರದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿರಲಿ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ / ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೆನಪಿಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ  ಉಳಿಸುವದು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಉಳಿಯಬಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾದ ಪ್ರಪಂಚ ರಚಿಸೋಣ.

ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಸಿಇಓ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಓ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಅಲ್ವಾ? ಅವೆಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪಾತ್ರ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು?

ನೆನಪಿಡಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ನೌಕರರು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ ಬೇಕು? ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಡದಂತೆ ಓದಿ.

ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸಾಕು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಲ್ ಗಳು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಆಯಾ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಗುವವರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಪುಣ, ಜಾಣತನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರಬೇಕು.

ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. 

ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯವೆಂದರೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ಹುರಿದುಂಭಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯವೆಂದರೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನು ನಿರ್ದೇಶನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಇತರರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನವು ಸೇರಿವೆ.

 • ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ.
 • ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
 • ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜಾಣತನ.
 • ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ.
 • ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬದ್ಧತೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕರಾಗಲು, ನೀವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

 • ಅನುಭವಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದು.
 •  ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವದು.
 • ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ?

ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು? ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕನಾಗಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂವಹನ(ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್)

ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ,  ತಂಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾಯಕರು ಸಹಯೋಗ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದೂ ಕೂಡಾ ಅವಶ್ಯಕ. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಾಯಕನಾಗಿ, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲಸದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಉತ್ತಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆಯೇ ನಾಯಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನಾಯಕರು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಂಡ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಉತ್ತಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಖ್ಯ.

ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ನಾಯಕರು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಲಿಸುವುದು, ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು, ಪರಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು

ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ನಾಯಕನ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ನಾಯಕರು ಮೊದಲು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು (ಕೆಪಿಐಗಳು) ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಪಿಐಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ, ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ಬೌಂಡ್ (ಸ್ಮಾರ್ಟ್) ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಗುರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕರು ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾಯಕರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗುರಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಸಂವಹನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವದು

ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಅನನ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ನಾಯಕರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಟೀಮ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಂವಹಿಸುವುದು, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ನಾಯಕರು ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸ ಹಂಚುವದು

ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ಯೋಜನೆಯ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಇದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯೋಗವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವದು

ನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಂವಹಿಸುವುದು, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸುಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕರು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕನಾಗಲು, ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ, ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗುರಿ ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರೇರಣೆ, ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ನಾಯಕನಾಗಿ, ನಾಯಕತ್ವವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

ಬದಲಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು.

ನೆನಪಿಡಿ, ನಾಯಕತ್ವವು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕರಾಗಬಹುದು.

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ವಿಸ್ಮಯನಗರಿ.ಕಾಂ